Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Op. Dr. Ozan Aslan; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız.

 

1) İşlediğimiz kişisel veri kategorileri nelerdir ve bunları hangi amaçlarla işliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Op. Dr. Ozan Aslan tarafından KVKK’nın 4.2. maddesine uygun olarak işlenmektedir;

 

(i) Yasalara ve dürüstlük kurallarına uygunluk,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve orantılı olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme alınıyor,

 

Kanun’un ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımız ile kurulan ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden fazla kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (örn. ad, soyad), fiziksel mekan güvenlik bilgileri (örn. kamera kayıtları);

a) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
b) fiziksel alanın güvenliğini sağlamak amacıyla.

 

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (örneğin IP adresi bilgileriniz), kimlik bilgileri (bize bildirdiyseniz*), iletişim bilgileri (örneğin e-posta adresiniz);

a) faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) taleplerin/şikayetlerin takibi,
d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
f) internet üzerinden web sitemize erişmenizi sağlamak için.

 

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkili kişilerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgileri, hukuki işlem bilgileri

a) faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
b) mali ve muhasebe işlerini yürütmek,
c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
e) mallar/hizmetler için satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) pazarlama analizi çalışmaları yürütmek,
h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
j) fiziksel alan güvenliğinin sağlanması,
k) hukuki ihtilafların çözümü,
l) depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
n) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla.

 

D. Potansiyel Müşteriler

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkili kişilerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel konum güvenlik bilgileri;

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetimi,
b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) fiziksel alan güvenliğinin sağlanması,

 

E. Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgileri,

a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel alan güvenliğinin sağlanması,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
f) faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

 

F. Yetkili Tedarikçimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel konum güvenlik bilgileri, müşteri işlem bilgileri, finansal bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi,
c) mali ve muhasebe işlerini yürütmek,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel alan güvenliğinin sağlanması,
g) Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla.

 

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategorize edilen kişisel verileriniz, randevu formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilişim sistemleri ve elektronik cihazlar (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü kişiler (örn. Findeks), internet sitemiz ve veri sahibi tarafından beyan edilen diğer belgeler aracılığıyla otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Op. Dr. Ozan Aslan tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda, KVKK‘nın 5. maddesine uygun olarak işlenebilecektir;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmüştür,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Tarafa Aktarıyor muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereğince talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlar ile paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat tarafından talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli mercilere aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hizmet aldığımız hukuk bürosu ve adli mercilere aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanlarımıza ait kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli mercilere aktarılabilecektir.
d) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ticari faaliyetlerin yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda yürütülmesi/denetlenmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli mercilere aktarılabilecektir.

 

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor muyuz?

Op. Dr. Ozan Aslan olarak kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmıyoruz.

 

6) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Madde 11 kapsamındaki taleplerinizi bize iletebilirsiniz. PDPL aracılığıyla ilgili kişilerin haklarını düzenleyen “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Op. Dr. Ozan Aslan plasticsurgerysturkey.com

 


Veri Sorumlusu:
Op. Dr. Ozan Aslan

Adres: Teşvikiye Mh. Hakkı Yeten Cd. No: 19/D: 10 Oda No: 3 Şişli, İstanbul

Posta: drozanaslan@gmail.com